Praktijk voor Orthodontie Zoetermeer

 

Deze site geeft informatie over de praktijk zelf, de mensen die er werken, en natuurlijk over beugels en alles wat daarmee te maken heeft.

Je kunt lezen hoe en wanneer wij het beste bereikbaar zijn.

Hoe je via de site je afspraken kunt controleren.

En we verwijzen naar andere sites die over orthodontie gaan.

Inschrijven als nieuwe patiënt Afspraken bekijken voor patiënten Informatie voor verwijzers


Kaken & tanden

Bij de orthodontische behandeling zijn er twee belangrijke processen te onderscheiden, namelijk (1) het aanpassen van de stand van de kaken en (2) het verplaatsen van (groepjes) tanden en kiezen.

Hieronder worden de twee genoemde processen nog eens toegelicht:

1. Aanpassen van de stand van de kaken (kaakcorrectie)
Het 'sturen' van de stand van de kaken middels een beugel is mogelijk zolang je nog groeit, dus ongeveer totdat je 14 jaar bent. Over het algemeen zijn meisjes eerder uitgegroeid dan jongens. Als je uitgegroeid bent is de stand van de kaken alleen nog te veranderen door middel van een kaakoperatie.

2. Verplaatsen van (groepjes) tanden en kiezen
Er zijn verschillende technieken om tanden en kiezen te verplaatsen. Deze kunnen zowel bij volwassenen als bij kinderen worden toegepast. Het komt er op neer dat tanden en kiezen door het kaakbot kunnen worden verplaatst door er gedurende geruime tijd een constante kracht op uit te oefenen.

Voor tandverplaatsing speelt de leeftijd geen rol, het verplaatsen van tanden met een beugel is mogelijk op iedere willekeurige leeftijd. Een beugelbehandeling kan dus op elke leeftijd.
Vaak is het om een stabiel eindresultaat te bereiken ook nodig om de stand van de kaken aan te passen. Dit kan bij jongeren middels een beugel wanneer de kaken nog ' in de groei' zijn en bij volwassen alleen door middel van een kaakoperatie. De stand van de kaken is dus de basis. Wanneer dit 'fundament' in orde is kan jouw behandelaar ook de individuele tanden en kiezen netjes neerzetten.

De krachten die nodig zijn om tanden te verplaatsen zijn eigenlijk heel erg klein. Een kracht van 10 tot 30 gram is al voldoende. Dit is niet meer dan een stapeltje papier van drie of vier velletjes. Om kiezen te verplaatsen of om de
groei van de kaken te beïnvloeden is natuurlijk een grotere kracht nodig, ongeveer 300 tot 500 gram. Het gewicht van een glaasje water. De kleinere krachten worden al bereikt met een elastiekje of een 'stapje' in de boog van je vaste beugel. Voor een kracht van enkele honderden grammen is vaak een buitenbeugel of blokbeugel nodig.

Door de beugel te dragen terwijl je kaken nog groeien probeert men de natuurlijke gebitsontwikkeling op een positieve manier te stimuleren. Als alles goed gaat is het resultaat blijvend: je kaken zijn "uitgegroeid", de tanden en kiezen passen netjes op elkaar en er is een nieuw evenwicht ontstaan.