Praktijk voor Orthodontie Zoetermeer

 

Deze site geeft informatie over de praktijk zelf, de mensen die er werken, en natuurlijk over beugels en alles wat daarmee te maken heeft.

Je kunt lezen hoe en wanneer wij het beste bereikbaar zijn.

Hoe je via de site je afspraken kunt controleren.

En we verwijzen naar andere sites die over orthodontie gaan.

Inschrijven als nieuwe patiënt Afspraken bekijken voor patiënten Informatie voor verwijzers


Eerste consult

kinderen
Tijdens het eerste bezoek wordt bekeken of je een beugel nodig hebt, en zo ja, wat het beste tijdstip is om met de behandeling te beginnen. De behandelaar zal in je mond kijken en vooral letten op de stand van je tanden en kiezen en op de ontwikkeling van het gebit. Hij zal ook kijken naar je "profiel" en naar de stand van boven- en onderkaak. Verder spelen je leeftijd en lichamelijke ontwikkeling een belangrijke rol.

Het is ook belangrijk om te weten of er "slechte gewoonten" zijn, zoals bijvoorbeeld duimzuigen, waardoor je tanden soms naar voren gaan staan, of dat je problemen hebt met bijten en kauwen. Het kan ook zijn dat je slist.

Aan de hand van deze gegevens zal worden beoordeeld welke orthodontische "afwijking" je hebt en of een orthodontische behandeling noodzakelijk is. De volgende vraag is met wat voor beugel je behandeld zult gaan worden en of deze behandeling nu al moet plaats vinden of dat er liever nog even gewacht kan worden totdat al je blijvende tanden en kiezen zijn door gebroken.
Als je niet begrijpt waarom een behandeling nodig is, zal jouw behandelaar proberen uit te leggen waarom het volgens hem nodig is om een beugel te nemen. Ook je ouders willen natuurlijk weten wat er gaat gebeuren en waarom een beugel nodig is. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten wat de kosten zullen zijn van een eventuele behandeling.

Verder is het heel belangrijk om te weten hoe je er zelf tegen over een behandeling staat en of je wel bereid bent om voor een langere periode een beugel te dragen. Dit is heel belangrijk om te weten omdat een behandeling vaak wel enkele jaren kan duren en dat het succes van de behandeling voor een groot gedeelte afhankelijk is van jouw medewerking
Bij ons in de praktijk blijkt elke dag weer dat hoe beter jij je beugel draagt, des te sneller verloopt de behandeling . Een goede motivatie is dus heel belangrijk.

Wat gaat er verder gebeuren?
Aan het einde van het eerste consult heeft jouw behandelaar een aardige indruk van de situatie in jouw mond en van de eventuele behandelingsmogelijkheden.
Als je te jong bent stuurt hij je nog een jaar (of langer) weg. Wanneer het niet nodig is om een beugel te dragen zal dit verteld worden. Als een behandeling noodzakelijk lijkt, zal worden uitgelegd en besproken met welke beugel deze zal worden uitgevoerd en hoe lang de behandeling ongeveer zal gaan duren. De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de aard en omvang van de afwijking.

Aan het eind van het consult ontvangen de ouders een kostenbegroting van de betreffende behandeling van hun zoon of dochter. Het verzoek is deze, na thuis nog eens alles goed te hebben doorgesproken, te ondertekenen en aan ons terugsturen.
Daarop volgt een afspraak voor documentatie. ( zie onderzoek en planning van de behandeling).

Samengevat kan het eerste consult het volgende opleveren
  1. behandeling is niet noodzakelijk
  2. je bent te jong en ontvangt over een jaar (of later) weer een oproep
  3. een behandeling lijkt noodzakelijk en je ouders krijgen een kostenbegroting
volwassenen
In grote lijnen zal het eerste consult bij volwassenen op dezelfde manier verlopen als bij kinderen. Is er alleen een orthodontische behandeling nodig dan krijgt u na het consult een kostenbegroting mee. Als wij die ondertekend van u ontvangen volgt de documentatie en het maken van een definitief behandelplan. Hierna kan de behandeling worden gestart.

Als echter blijkt dat er ook een kaakafwijking is, dan zal er indien gekozen wordt voor een gecombineerde orthodontische en chirurgische (beugel in combinatie met een kaakoperatie) behandeling eerst een aanvraag bij de verzekeraar moeten worden ingediend. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er eerst een volledige documentatie wordt uitgevoerd. De verzamelde gegevens moeten samen met de aanvraag naar de verzekeraar worden gestuurd die deze dan in behandeling zal nemen. De gecombineerde behandelingen kunnen wij pas starten als er goedkeuring van de verzekeraar is verkregen.